Non-duaal Bewustzijn

11 mei 2016

Een fragment uit 'Dialogues with Francis Lucille' van 22 maart 2014.

Het ervaren van lijden in onwetendheid, is het baken dat ons de weg uit het lijden toont. Lijden creëert verlangen naar geluk… het aanvaarden ervan maakt lijden tot opening naar vrede en geluk.

Er wordt inzicht gegeven in de non-duale aard van Bewustzijn. Waarnemer en wat wordt waargenomen blijken één-zelfde Bewustzijn. Als middel tot bewustwording wordt tijdelijk onderscheid gemaakt tussen waarnemer en waargenomene.

Wat staten van zijn waarneemt is zelf geen staat van zijn, doch non-duaal Bewustzijn. Staten van zijn hebben een begin en een eind… non-duaal Bewustzijn is tijdloos en heeft begin noch eind.   Download


healingsite   1993 - 2024