Inspiratie Tekens

spiraal

Tips


De afbeeldingen vertegenwoordigen een trilling die verwant is aan de natuur van bewustzijn. Ongerept spreekt ze aan op een wezenlijke diepte waar het in zichzelf lichtende, het oer-licht heerst.

Dit non-duale, niet conceptuele is die trilling die waarneemt en alles van substantie voorziet. Ooit leefde je volkomen in harmonie met de elementen… met water, vuur, lucht, aarde en ether.

Deze natuurlijke ervaringen vormen als het ware een baken dat steeds weer het in ideeën verdwaalde zijnsbesef terug naar huis brengt.

Probeer achter de sensatie te zijn in wat vanuit puurheid waarneemt. Laat de zintuigen hun kwaliteiten toepassen in de ruimte die dat geeft. Sta gevoelens, gedachten en ervaringen toe… sla ze gade en zie de patronen die er mee verbonden zijn.

Zie hoe je vanuit een idee over jezelf in weerstand naar bepaalde ervaringen was, hoe je alsmaar het ene gevoel wel en het andere niet wilde hebben… hoe je vocht tegen wat je dacht niet te moeten zijn.

Zet het denkbeeldige personage in het licht… en zie dat het bestaat uit louter inbeeldingen. Laat de energie daarvan terug komen en ont-dek de verwarring van waaruit je dat personage creëerde.

De kracht waarmee je dat waarneemt is wat je werkelijk bent. Ongeconditioneerd is dit Zijn de ruimtelijkheid waarin tijd, vorm en ruimte verschijnen.