Resources


Boeken zoals 'I Am That' (Shri Nisargadatta), en 'Talks with Shri Ramana Maharshi' brachten een stroom van herkenning en bevestiging. Ze spraken helder over onderwerpen die tot dan toe bedekt waren met verwarring.

Het was hoogst ontroerend om direct aangesproken te worden, op een innerlijk besef van Waarheid. De verwarring viel weg in golven van ontroering en dankbaarheid.

Hieronder staat een aantal koppelingen naar bestanden die vrij te downloaden zijn. De verzameling wordt regelmatig uitgebreid, dus kijk af en toe eens of er iets nieuws bij zit.

Sri Ramana : Talks with Sri Ramana Maharshi, Covering the period 1935 - 1939
Shri Atmananda : Notes on Spiritual Discourses, by Nitya Tripta, 1950 - 1959
Shri Nisargadatta : I Am That - 1973 Talks with Nisargadatta Maharaj
J. Krishnamurti : Meditations - March 1979
Meister Eckhart : The Poor Man - Sermon 87
Richard Rose : Three Poems on Realization
Wolter Keers : The Rabbit in the Hat, Yoga and Vedanta, June 1976
Isaac Shapiro : Awareness and Experience
Songs of Kabir : Poems - Translated by R. Tagore
Alan Watts : The Book on the Taboo against Knowing who you are - 1966

Downloaden…


Windows
rechts-klikken op de koppeling, kies 'Doel opslaan als…', kies een map voor het bestand.

Mac (Apple)
'cmd' en klik op de koppeling, kies 'Download gekoppeld bestand als…', kies een map.

Android (Tablet - Smartphone)
houd link ingedrukt, kies 'Link downloaden'. Lezen: → Apps, Bestandsbeheerder, map Download, tik op gedownloade pdf-bestand.

Om pdf-documenten te kunnen lezen is een pdf-reader nodig. Een eenvoudige en snelle reader is Sumatra. Deze is gratis te downloaden: sumatra pdf-reader (Windows).

resources