Privacyverklaring


Onderstaand kunt u het privacybeleid lezen dat door healingsite gehanteerd wordt. Tevens wordt inzage gegeven in hoe healingsite omgaat met e-mailadressen, persoonlijke gegevens en geluids-opnames voor zover dat van toepassing is.

Persoonlijke Gegevens
Healingsite verzamelt geen persoonlijke gegevens en houdt geen verslagen bij van ontwikkelingen van haar cliënten
Van cliënten wordt op geen enkele wijze informatie vastgelegd, anders dan een e-mailadres, een telefoonnummer en een huisadres, en, indien gewenst, een audio-opname van het consult
E-mailadressen
Uw e-mailadres, huisadres en telefoonnummer worden slechts gebruikt voor correspondentie tussen u en healingsite
Aan uw e-mailadres worden geen persoonlijke gegevens gekoppeld
Uw e-mailadres, huisadres en telefoonnummer worden op geen enkele wijze doorgegeven of verhandeld aan derden
Te allen tijde kunt u zich uitschrijven voor de verzendlijst indien u zich daarvoor heeft opgegeven: afmelden
U kunt uw gegevens laten verwijderen uit de administratie van healingsite indien u dat wenst: verwijderen
Opnames van Consulten
Indien dit gewenst is wordt van het consult een audio-opname gemaakt
Opnames van consulten staan tijdelijk in een beveiligde map op de server van healingsite
Opnames zijn alleen te downloaden door de cliënt via een unieke link
Opnames worden na twee weken van de server verwijderd
Door de beheerder van healingsite worden geen opnames van consulten opgeslagen of anderszins bewaard
Cookies en Scripts
Healingsite plaatst geen cookies op het apparaat waarmee u deze website bezoekt
Healingsite maakt geen gebruik van analyse- of tracking-software en volgt uw surf-gedrag niet
Java-scripts, waarvan healingsite spaarzaam gebruik maakt, dienen enkel de navigatie van deze website en de verhulling voor spam-bots van de e-mailadressen op deze website
Voor Vragen
Bericht:
Telefoon:

0346 - 280 0060346 - 280 006
 

privacy
healingsite   1993 - 2023