Archetypen


In 1986 kwam Tarot op mijn pad, gevolgd door Runen en Medicine Cards. Dwars door alle verwarring toonde zich het ene Licht. Via de afbeeldingen en symboliek ontdekte ik dat die schittering niet buiten mij is, doch het ene Mysterie dat van binnenuit waarneemt.

De Grond van Stilheid openbaarde zich als die Liefde waarnaar in alle religies verwezen wordt… het afmeting-loze, open Zijn werd herkend. In de tekens en symbolen herkende ik een metaforische taal, die via archetypen inzicht bood in de menselijke psychologie en mythologie. Ik besefte hoe geloof in de aparte identiteit aandacht gevangen hield in een verstikkend idee van zijn.

In 1992 kwam inzicht in de structuur van Tarot: elk aspect vertegenwoordigt éénzelfde Totaliteit. Spontaan ontstond herkenning van de Eenheid der dualiteiten. Zie ook: Tarot van Nu.

Meer tekens en teksten volgden, zoals een hedendaagse uitgave van Runen, Dierenkaarten en Inspiratie Tekens. Ik ontdekte de gemeenschappelijke Grond van Non-dualiteit achter alle verschijnselen: alles is ondeelbaar het Ene waarnaast geen tweede is. Misschien dragen de kaarten en teksten bij, als hulpje voor bewustwording van je ware Aard van Licht…
 

Essentie Tarot:
Tarot, tijdloos en essentiëel
Dieren Wijsheid:
Bewustwording via dieren
Stilheid:
Tijdloze uitspraken
Energie Tekens:
Bewustwording via energie
Inspiratie Tekens:
Tijdloze beelden
Essentie Rune:
De Runen, tijdloos en direct
Runetekens:
Een vroegere uitgave

spiraal
healingsite   1993 - 2022