Archetypen


In 1986 kwam Tarot op mijn pad, gevolgd door Runen en Medicine Cards. Dwars door alle verwarring toonde zich het ene Licht. Via de afbeeldingen en symboliek ontdekte ik dat die schittering niet buiten mij is, doch het ene Mysterie dat van binnenuit waarneemt.

In de symbolen en tekens herkende ik een metaforische taal, die via archetypen inzicht bood in de menselijke psychologie en mythologie. De Grond van Stilheid openbaarde zich als die Liefde waarnaar in alle religies verwezen wordt. Ik besefte hoe geloof in de aparte identiteit aandacht gevangen hield in een verstikkend idee van zijn… het open, afmeting-loze Zijn werd herkend.

In 1992 ontstond inzicht in de structuur van Tarot en zag ik dat elk aspect éénzelfde Totaliteit vertegenwoordigt. Spontaan kwam herkenning van de Eenheid der dualiteiten. Drie symbolen kwamen die als Drie-Eenheid de basis vormden voor een nieuwe, tijdloze Tarot. Tarot van Nu is nog verkrijgbaar.

Meer tekens en teksten volgden: een hedendaagse uitgave van Runen, Dierenkaarten en Inspiratie Tekens. Ik ontdekte de gemeenschappelijke Grond van Non-dualiteit achter alle verschijnselen: alles is ondeelbaar het Ene waarnaast geen tweede is. Misschien dragen de kaarten en teksten bij, als hulpje voor bewustwording van het Licht…

Essentie Tarot: Tarot, tijdloos en essentiëel
Essentie Rune: De Runen, tijdloos en direct
Rune Tekens: Een vroegere uitgave
Kernkrachtig.nl: Tijdloze uitspraken
Energie Tekens: Bewustwording via energie
Inspiratie Tekens: Tijdloze beelden
Dieren Wijsheid: Bewustwording via dieren
Animal Cards : Eerdere uitgebreide versie