Zevende Chakra

Zevende Chakra


Spiritualiteit is die Kracht die onbevangen ervaringen en vormen aan-gaat en weer los-laat.

Kernwoorden

Weten, inspiratie, ruimtelijkheid, vrijheid, spiritualiteit, Godsbesef.

Kwaliteit

Heldere kracht die dualiteiten ziet als verschijning van het Ene.

Begrippen

Veilig zijn als eenheidsbesef in veelheid. Besef van het Scheppen achter Schepper en Schepping. Leven vanuit oorspronkelijke Spiritualiteit. Spirituele Identiteit. Door bedachte spiritualiteit beheerst worden.

Eigenschappen

Het zevende chakra blijkt zeer geschikt voor vele vormen van programmatie. Dit gebeurt vanuit de verwarring van een afgescheiden identiteit, die iets wil weten van of voor de ander.

Besef van de Innerlijke Eenheid wordt verstoord… zijn in een lichaam moet gehoorzamen aan een geïmplanteerde spiritualiteit. Dat is een samenstelsel van bedenksels dat op macht uit is.

Er is nog geen besef van Eenheid en Zijn. Er wordt verondersteld dat weten van buiten naar binnen gehaald moet worden. Een trilling in de kruin leidt zijnsbesef om de tuin… uit de Ene Tuin.

Energie is intelligent. De eenheid schepper-scheppen-schepping openbaart zich. Licht ontzenuwt ideeën in de kruin. De Stilte wast veronderstellingen en overtuigingen uit het ik-beeld.

Dat lost op in oorspronkelijk Licht. Het Ene Wezen in Al wordt herkend. Identificatie met karma wordt los gelaten… wat incarneerde was het ik-verhaal. Zijn komt direct uit ongeboren Stilte.