Zesde Chakra

Zesde Chakra


Waarneming is het ruimtelijke bewustzijn… het hoeft niet naar de dingen toe om te zien.

Kernwoorden

Inzicht, intuïtie, voorstellen, verbeelden, visualiseren, doorzien, zien, formuleren, taal.

Kwaliteit

Vermogen tot helder waarnemen, voorstellen en verbeelden, dat los is van attributen of status.

Begrippen

Inzichtelijk vermogen waaruit inzichten worden vast gezet om ruimte en veiligheid - afstand - aan te ontlenen. In de wereld zijn 'beveiligen' met die afstand. Je verschuilen achter vermeend weten. Identiteit als sociaal-maatschappelijke entiteit. Kracht waarmee Tijdloos in Tijdelijk gezien wordt.

Eigenschappen

In dit ruimtelijk, organisatorisch voorstellingsvermogen dienen zich voorstellingen aan en wordt de plek in de wereld geformuleerd… Meestal vanuit het idee dat Zijn in de wereld is.

Deze misvatting veroorzaakt angst. Voor-onderstelling schuift, voordat waargenomen wordt, een beeld naar voren met betrekking tot waar naar gekeken of aan gedacht wordt… geloof ontstaat.

Een schijn-zelf laat zich onbewust intimideren door suggestie, zonder besef van de projectie. Creativiteit staat niet in dienst van Zijn doch van inbeelding. Vermoeiende teleurstelling is het gevolg.

Heldere verbeelding geeft, mits het ruimte krijgt, vertrouwen in de basis en ondersteuning op wat het gevoel waarneemt. Dat zorgt voor stabieliteit in het alsmaar veranderende leven.

Zijnsbesef realiseert zich dat de wereld in de Waarneming is, dat die Waarneming een onbegrensd ruimtelijk Bewust Zijn is… en dat de totale Kosmos zich in dat Bewuste Zijn afspeelt.