Vijfde Chakra

Vijfde Chakra


Van het Ene Hart naar de Tong… straalt het Licht in zichzelf.

Kernwoorden

Communicatie, intuïtie, uitdrukken, vormgeven, expressie, zeggingskracht, openheid, waarnemen, weten, geven, nemen.

Kwaliteit

Intuïtieve stilte, die via de tijdelijkheid tot heldere expressie komt.

Begrippen

Vanuit stilte je plek innemen. Staan als Bewust-Zijn. Angst voor verstoting. Codes van spirituele, culturele, maatschappelijke, sociale en opvoedkundige aard, die creatieve expressie beperken. Identiteit in een sociaal-maatschappelijke omgeving.

Eigenschappen

Het vijfde chakra heeft alles met communicatie te maken. Het staat via de armen in verbinding met de handen. Tevens is er verbinding met de oren, de telepatische kanalen en voorstelling.

Dit chakra is gespecialiseerd in vormen en trillingen. Naar buiten in de wereld ontstaan gesprekken. Naar binnen in de mentale sfeer ontstaan gedachte-vormen die vaak onbewust uitgezonden worden.

Dat vertalen en vormen van trillingen en beelden gebeurt in de verbeeldings-ruimte. Met het vijfde chakra worden die trillingen en beelden in een systeem bewust gecommuniceerd.

Het is in de wereld van tastbare vormen het energie-punt dat bewust maakt van wat in essentie ondeelbaar is en met stilheid alles zegt.