Schouder Chakra's

Schouder Chakra's


Veerkrachtig zijn de schouders, vrij van verantwoording… thuis gebracht bij Hem die alles draagt.

Kernwoorden

Dragen, bestemming, lot, identiteit, verantwoording, plicht, zorgen, last, moeite, moeten, studie, presteren, perfectie, patronen, verwachting, schuld, ploeteren, verbittering, onmacht, humor.

Kwaliteit

Luchtige, warme kracht, die in verbinding is met wezenlijke Heelheid.

Begrippen

Taken op je nemen om waardering te krijgen. Het lot van een ander dragen, om daarmee rust in de omstandigheden te scheppen. De wereld op je schouders nemen. Misplaatste verantwoording.

Eigenschappen

Schouders hebben van nature de kracht om helder de omstandigheden tegemoet te treden. Ze zijn niet los van het geheel, maar worden via het valse ik tot dragers van het lot. Dat is angst, waarmee indrukwekkende gebeurtenissen niet echt aangegaan doch omzeild worden. Het lijkt of een apart ik zich sterk moet maken om de 'zwaarte' van het leven te kunnen hebben.

Kinderen pikken dat op uit hun omgeving… ze gaan pijn van familieleden dragen om het nest weer zacht en warm te maken, zodat ze zich weer thuis voelen en kracht kunnen ervaren.

Vele lasten komen op de schouders terecht, om eigenwaarde en vertrouwen te creëren. Dat werd verstoord omdat leven niet vrij mocht stromen. Steeds wordt valse spirituele informatie in de geest gedeponeerd. Voorstelling wordt gemanipuleerd om gedrag te onderwerpen aan heersende ordes.

Een verwrongen zelfbeeld ontstaat. Dit slingert zich door de tijd en incarneert eindeloos. Zijnsbesef ontdekt dit en realiseert zich waar het in geloofde om geaccepteerd te worden. Daarmee komt het tot het besef dat alles zich afspeelt in het ene grenzeloze ongeboren Bewustzijn.