Oor Chakra's

Oor Chakra's


Het is niet het oor dat hoort… doch het Ene waarnemen.

Kernwoorden

Horen, weten, waarnemen, zien, communiceren, onmacht, wrok, vergelding.

Kwaliteit

Waarachtige kracht die de facade en de bron ervan waarneemt.

Begrippen

Je oren laten hangen naar een omgeving. Met gespitste oren luisteren. Iemand om de oren slaan. Gehoorzaamheid eisen. Onbegrip en vertwijfeling bestempelen als ongehoorzaamheid. Niet willen luisteren vanuit onbegrepen pijn. Het horen dat moeiteloos gebeurt.

Eigenschappen

Oren hebben vaak niet zo veel met communicatie te maken… het ego hoort slechts wat het horen wil. Afleidende beredeneringen verhullen het schimmenspel. Achter de vorm luisteren openbaart waar mensen (meestal onbewust) door gedreven worden.

Oren staan in verbinding met het keelchakra en de telepatische kanalen. Daar kan programmatie op terecht komen. We zijn getraind om naar buiten gericht te zijn, om te gehoorzamen of eisen.

Innerlijk weten wordt overschreeuwd door dictaties. Om zich te kunnen verweren tegen mentaal geweld van het institutionele denken en houvast te hebben, creëert het schijn-zelf excuses.

Op een gegeven moment ontrafelt het zien deze persoonlijke constructies. Het neemt waar hoe het zich inkapselde in ik-beelden met daarmee verbonden doelen om die beelden te onderstrepen.

Angst voor afkeuring blijkt hoogmoed. Het ego wil geen commentaar van de ander horen, omdat daarmee de (schijn-)superioriteit dreigt op te houden. Inzicht in Eenheid transformeert die waan.