Bewust - Zijn

Kleur


Energie krijgt door verwarring een lading… Leven zelf is ongerept de liefdevolle levenskracht.

De lijst hieronder is geen verdeling in goed of slecht, ze vertegenwoordigt verschijnselen die bij het leven horen, bij leven in de wereld van vormen.

De omschrijvingen verwijzen naar bronnen die onbewust het zijnsbesef ondergeschikt maken aan gemoedstoestanden en houdingen. Inzicht in die mechanieken maakt bewust van de ruimtelijkheid waar plaats is voor gedachten, emoties, gevoelens en fenomenen, zonder overspoelend te zijn.