Hand Chakra's

Hand Chakra's


Waarnemend, aftastend, gevend en nemend… wordt verbluffend veel gecommuniceerd.

Kernwoorden

Vormgeven, creëren, geven, nemen, ontvangen, helen, communiceren, uiten, aangaan, voelen, ontmoeten, havingness, eigenwaarde, verdedigen.

Kwaliteit

Tedere, communicatieve kracht, die, vanuit het directe Zijn, waarheid weerspiegelt.

Begrippen

Open zijn. Instrumenten in dienst van de scheppende Kracht. Verdedigen vanuit onwaarde.

Eigenschappen

Handen zijn uiterst gevoelige, verfijnde middelen tot communicatie. Ze kunnen in dienst van het hoofd staan of de trilling van het directe Zijn weerspiegelen.

Ontmoeting en afscheid worden bezegeld met een handdruk… er worden overeenkomsten mee gesloten en handel mee gevoerd.

Wat een grote ommezwaai in de levenshouding kan geven, is het besef dat zelf en ander één zijn. Aan de ander geven is aan jezelf geven.

Dit maakt duidelijk wat de handen bewoog. Vormegeven en communicatie werden gekoppeld aan een schijn-ik. Dit bedachte personage wordt in het Licht gezet… de Bron openbaart zich.