Bewust - Zijn

Energie


Alles is energie… tijdelijk volgens een bepaalde orde georganiseerd.

De tekens vertegenwoordigen alle een bepaald aspect van het energiesysteem. Die aspecten staan niet los van elkaar… ze vormen een ondeelbaar geheel. Het energiesysteem is een zelf-werkzaam, zelf-regulerend geheel, dat door misvattingen in haar Vanzelfheid verstoord kan raken… besef van het directe Zijn brengt ontspanning en vertrouwen.

De verzameling hieronder is niet compleet; er zijn meer energieën en energiepunten te benoemen. Hier is echter geprobeerd om een beeld te schetsen van de opbouw van het energie-systeem, door gebruik te maken van de hoofdpunten.