Bewust - Zijn

Energie Tekens


Een verzameling symbolen, die inzicht geeft in de werking van energie.

In november 1993 startte mijn Praktijk voor Intuïtieve Consulten. Dit heeft zich verdiept tot een breed werkingsgebied waar intuïtieve, communicatieve kracht helder wordt ingezet.

Er ontstond ruime ervaring op het gebied van psychologie, non-dualiteit en intuïtieve waarneming. Thema's worden in wezenlijk en praktisch verband belicht. De werking daarvan trilt lang door en ontzenuwt verwarring in de geest.

De universele inzichten die daaruit voortvloeiden zijn hier samengevat. Misschien dragen ze bij tot verheldering van wat in de dagelijkse patronen afhoudt van wezenlijk besef.

De symbolen verwijzen naar het Ene, van waaruit het verstandelijke, het gevoelsmatige en het fysieke gevoed wordt. Besef wordt herinnerd aan het waarachtige van levende aanwezigheid… aan die kracht die altijd Nu is en onafgebroken de beleving met liefdevolle bezieling inspireert.

Besef van dit primaire vermogen raakte verhuld in verwarring en ongeloof. Tekens en tekst herinneren bewustzijn aan de kracht van Oorspronkelijkheid zodat heling plaats kan vinden.

Heling betekent hier bevestiging van Heel-heid… Dat is die Essentie die niet geboren wordt en niet sterft, waar aan toegevoegd noch van afgenomen kan worden…

© 2022
frits van der ploeg