Lynx - Stilheid

Lynx


Stilheid

In Stilte openbaart zich het Essentiële… inbeelding wordt ontmanteld.

De zoektocht naar God eindigt in Stilte… in de openbaring dat alles één en één alles is. Dit komt na vertrouwen in het Onbekende, wat gebeurt als het ego zich overgeeft aan de hunkering naar Vrede.

Stilte is Dát, wat vóór beweeglijk en onbeweeglijk is, Dát waarin elk moment plaats vindt. Het toont zich in iedere vorm als Leven, Liefde en Licht. Stilheid spreekt vanuit wat geen woorden heeft.

In plaats van naar buiten op verlossing gericht zijn, wordt de hunkering terug naar binnen gevolgd, naar de bron. De innerlijke ene Guru wordt gevonden. Binnen en buiten blijken één. In dit levende, liefdevolle Licht verliest schaduw haar macht. Het ene Zelf is Leegte, vol zelfloze werkzaamheid: Tao.