Achtergrond


Frits van der Ploeg - 1951

Opgroeiend in een sfeer van zowel bescherming als onderdrukt oorlogsleed, wist ik niet wie ik was of wat ik wilde. Ik kon wel goed luisteren en voelen, alleen het uiten daarvan lukte nooit. In mij heerste angst, eenzaamheid, onbegrip en onzekerheid.

Om dat te verbergen bood zich een eeuwenoude methode aan: ontkennen en voorwenden… dat leek zo te horen. Angst kon vele verhullingen aannemen, van een verbond in voorkomendheid, gehoorzaamheid of onmacht, tot rebellie, jaloezie, verwijt en depressie.

Er kwam een huwelijk en na twee jaar vertelde mijn oudere boer dat onze vader verhuisd was naar zijn vriendin. Er was ontreddering, doch meteen werd ontkenning ingezet. Jaren later besefte ik dat mijn wereldbeeld op dat moment volkomen in elkaar stortte, en dat dat te veel leek.

Mijn leven was gebouwd op het ideaalbeeld dat ik van het gezin had gemaakt en op ontkende verwarring en pijn. Mijn huwelijk bleek een vlucht uit de benauwdheid van het ouderlijke huis. Vijf jaar later kwam de scheiding. Ik stond alleen, in een vreemde wereld… de ontvluchtte angst diende zich weer aan.

Via muziek, drugs en free-lance werk belandde ik in het nachtleven. Zoeken, faalangst, hulpeloosheid, wanhoop, smokkelroutes en verlorenheid, dwongen me ten slotte om de ontkenning en vertwijfeling onder ogen te komen. Het grote toegeven begon.

Ik herkende een diep verlangen naar vrede. Later bleek dit de hunkering naar God te zijn. Midden in wanhoop en depressie besefte ik dat 'eruit stappen' de hunkering niet in vervulling zou brengen. Op dit keerpunt gaf het ego een deel van zijn trots op.

In 1986 ontdekte ik Tarot, Rune en Medicine Cards. Van 1990 tot 2006 leefde ik zeer teruggetrokken en was er intens onderzoek en meditatie. Er waren meerdere momenten van ontwaken, en ik herkende het ene Leven onder en in alles. Ik vond de Bhagavad Gita, Meister Eckhart, Nisargadatta, Ramana Maharshi and Krihna Menon.

Muziek bracht eerder besef van het ruimtelijke Nu. Het werd helder dat bewustzijn altijd vanzelf gebeurt. Observerend neemt het waar. Ik besefte dat de ander niet los van me is, doch een verschijning van dezelfde Ene Bron waaruit en waarin alles verschijnt. Daarna kwam de realisatie dat het primaire 'ik ben' blanco bewustzijn is.

Het zoeken eindigde in de herkenning van Licht, en het besef dat ik een verzameling conclusies over oude ervaringen was, angstvallig bijeen gehouden als bewijs van mijn bestaan. Dit viel uiteen in de openbaring van het Ongerepte, of Dat wat altijd Is en manifesteert als Licht en veranderlijke omstandigheden.

Het ik bleek een bedacht verhaal, een psychologische kramp die tot identiteit was geworden. In het openbreken kwam de realisatie: ik ben dat niet… ik ben is onbeschadigbaar Licht.

Leven gaat zoals het gaat, is goed noch slecht. Licht manifesteert als kind-papa-mama, bewustzijn-kosmos-aarde, zijn-energie-materie, Leven-Licht-Liefde… Alles is Eén… Zijn hoeft niet gerepareerd te worden. De geest raakte hiervan doordrongen en ontspande.

Na deze ontmanteling kwamen jeugdherinneringen van Eenheid. Als kind had ik op mijn rug in de wei gelegen, één met de onmetelijke ruimte, zonder ik. Er was toen alleen geen besef van dat wonder, het leek gewoon om geen grenzen te hebben.

Daarna openbaarde zich onverwachts diepe dankbaarheid en liefde voor mijn ouders, familie en al dat leeft. Er was herkenning van het ene Licht dat alles bezielend omvat, en waar alles, dat eerder op overheersing en onderdrukking leek, zacht in wordt.

Sinds 1993 geef ik woorden aan hoe mensen bewust zijn van dat Ongerepte, in relatie tot een context. Besef van Stilte en Heelheid achter en in alles brengt realisatie, inzicht, vergeving… en plezier in het verwoorden van levensprocessen naar universele taal.

logo frits van der ploeg
healingsite   1993 - 2023