Over


Frits van der Ploeg - 1951

frits van der ploeg

Lang was ik op zoek. 'Buiten' was ik almaar op weg, naar 'betere' ervaringen, goedkeuring, geluk, voldoening, verlossing…

In een periode van crisis en geestelijke uitputting kwam er besef van het grote Verlangen, van dat ik naar Vrede zocht. Het grote toe-geven ving aan, tijdens een intensief proces van bewustwording en steeds weer aanvaarden.

Het zoeken viel stil, in de ontdekking van een innerlijk centrum van vrij Zijn, waar binnen en buiten wegsmelten, waar bovenpersoonlijke Rust en Liefde heerst.

De realisatie kwam dat 'ik' geen apart object is dat door de tijd heen reist, doch het ene, zelf-lichtende Bewustzijn… Vrede.

Ineens was helder dat alle verschijningen niet los van elkaar, doch één ondeelbaar geheel zijn… Eenheid openbaarde zich.

Voor de uitgebreide versie kun je hier verder lezen: achtergrond van Frits van der Ploeg.
 

logo frits van der ploeg
healingsite   1993 - 2024